Minecraft Forge API for Minecraft 1.6.2 and 1.5.2

Minecraft Forge Mod สำหรับ Minecraft ได้รับการพัฒนาให้ปรับปรุงการทำงานของส่วนขยายต่างๆ ภายในเกมให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและเพิ่มการเล่นเกมให้น่าเล่นมากยิ่งขึ้น Read more

โหลด MCPatcher รองรับ Minecraft 1.6.2 and 1.5.2

วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมในฐานะแฟน Minecraft ดังนั้นผมต้องการจะเขียนหนึ่งโพสต์วันนี้ คือ MCPatcher HD สำหรับ Minecraft 1.6.2 รุ่น 4.2.1 สำหรับ Minecraft 1.6.2 เป็นรุ่นล่าสุดของ MCPatcher ซึ่งเป็นโปรแกรม Java Read more