Utilization เพิ่มประโยชน์ให้กับ minecraft 1.7.5

เพิ่มประโยชน์ให้กับ minecraft 1.7.5 สำหรับ Resource pack เสริมนี้ รองรับ 1.7.5 เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับ ทำให้ กราฟฟิกดีขึ้น มีการใช้สีแดงเข้ม และดำ มาทำในเกมส์ Read more